Aktualny skład władz RWR
Adam Krawczyk
Prezes
adam.krawczyk@rwr.pl
695 975 538
Rafał Konopski
Wiceprezes ds. szkoleniowych
Anna Kosicka
Wiceprezes ds. organizacyjnych
Artur Mołdysz
Skarbnik
795 107 930
Natalia Niewiadomska
Sekretarz
Sąd Honorowy
Sławomir Kitlas
przewodniczący
Artur Durlej
członek
Bartosz Kaczmarek
członek
Główna Komisja Rewizyjna
Mikołaj Antowski
przewodniczący
Sebastian Bianek
członek
Dawid Kmiecik
członek