Aktualny skład władz RWR

Dawid Lipiński
Prezes Zarządu Głównego
Janusz Stanek
Wiceprezes Zarządu Głównego ds. szkoleniowych
Krzysztof Midura
Wiceprezes Zarządu Głównego ds. organizacyjnych

Sąd Honorowy

Sławomir Kitlas
przewodniczący
Artur Durlej
członek
Bartosz Kaczmarek
członek

Główna Komisja Rewizyjna

Mikołaj Antowski
przewodniczący
Sebastian Bianek
członek
Dawid Kmiecik
członek