Zarząd Główny:

NIP: 9680854762  Regon: 251623962

KRS: 0000424319

32 1140 2004 0000 3102 7707 6455

 

NIP: 9680854762  Regon: 251623962

KRS: 0000424319

06 1140 2004 0000 3002 8236 6964

 

Kontakt do poszczególnych członków Zarządu Głównego:

Dawid Lipiński
Prezes Zarzadu Głównego
dawid.lipinski@rwr.pl
784 362 669
Ruslan Friauf
Wiceprezes Zarządu Głównego ds. szkoleniowych
ruslan.friauf@rwr.pl
537 723 854
Krzysztof Midura
Członek Zarządu Głównego
krzysztof.midura@rwr.pl

Sprawdź nas na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych