Zarząd Główny:

NIP: 9680854762  Regon: 251623962

KRS: 0000424319

32 1140 2004 0000 3102 7707 6455

 

Kontakt do poszczególnych członków Zarządu Głównego:

Dawid Lipiński
Prezes Zarzadu Głównego
dawid.lipinski@rwr.pl
784 362 669
Janusz Stanek
Wiceprezes Zarządu Głównego ds. szkoleniowych
janusz.stanek@rwr.pl
660 719 366
Krzysztof Midura
Wiceprezes Zarządu Głównego ds. organizacyjnych
krzysztof.midura@rwr.pl
515 133 127

Sprawdź nas na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych