Istniejemy jako organizacja, od 17 maja 2004 roku. Będąc grupą zaangażowanych ratowników, założyliśmy wówczas Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Południowej Wielkopolski w Koźminku. Znaleźliśmy tam przychylną atmosferę i nie wchodziliśmy w drogę już istniejącym jednostkom terenowym WOPR. Przez długi czas (ponad dwa lata), wkładając wiele wysiłku i czyniąc szereg zabiegów, staraliśmy się zostać pełnoprawnym członkiem WOPR. Niestety nie spotkaliśmy się z przychylnością działaczy na żadnym szczeblu (rejonowym, wojewódzkim ani centralnym). Po prostu nie chciano, byśmy działali. Napisaliśmy setki pism, jeździliśmy na przeróżne spotkania do wielu instytucji, prosiliśmy o interpelacje posłów każdej partii, rozmawialiśmy zawsze i wszędzie – wszystko na nic. WOPR pozostał głuchy na nasze prośby. Dnia 14 maja 2006 roku, zorganizowaliśmy pod siedzibą MSW manifestację, by pokazać, że nie tylko my, ale wiele innych organizacji - jednostek WOPR, boryka się z zawiłościami prawnymi, uniemożliwiającymi statutową działalność.

Przez te dwa lata, staraliśmy się zasłużyć na najlepszą opinię w środowisku. Przeprowadziliśmy wiele, niezwykle udanych imprez, w których łącznie udział wzięło kilka tysięcy osób.

Odrzuceni przez ukochany WOPR, chcąc kontynuować naszą społeczną pracę, zmieniliśmy nazwę i cele statutowe i działaliśmy dalej, jako zwyczajny klub sportowy. Nasze zaangażowanie spotykało się z ogromną życzliwością i wdzięcznością odbiorców (szczególnie dzieci, młodzieży, osób starszych). Dane nam było także, doświadczać smaku sukcesów. Wielokrotnie wygrywaliśmy konkursy na poziomie gminy, województwa czy kraju. Otrzymaliśmy dofinansowanie do kilkudziesięciu projektów. Nauczyliśmy się, jak pracować, by realizować marzenia – i to nie tylko własne.

Nadszedł rok 2011 – nadzieja na zmianę prawa. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 roku, dała nam szansę, na powrót do naszej pierwotnej misji: ratownictwa wodnego. Otrzymując zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych (decyzja nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012, z dnia 17 października 2012 r.), jesteśmy pełnoprawnym podmiotem do wykonywania ratownictwa wodnego, który zamierza budować najlepszą, możliwą jakość świadczonych usług. A wszystko to, dla dobra ratowników i całego społeczeństwa. Zapraszamy do współpracy!

Sprawdź nas na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.