Jak zostać członkiem rwr:

  1. Wybierz oddział do którego chciałbyś przynależeć 
  2. Wypełnij pobrany formularz członkowski - do pobrania poniżej  
  3. Skontaktuj się z oddziałem i zgłoś chęć przynależności
  4. Prześlij lub przekaż wypełniony formularz członkowski
  5. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków oddziału opłać składkę członkowską na konto danego oddziału 

Uwaga ! 

W tytule przelewu obowiązkowo podaj: imię i nazwisko, opłata członkowska za rok (….)

Kartę członkowską otrzymasz w oddziale lub pocztą na adres wskazany w formularzu członkowskim

Jak opłacić składkę członkowską:

Składkę członkowską na dany rok należy opłacić do końca marca danego roku bezpośrednio w oddziale lub przelewem na konto oddziału do którego należymy 

Uwaga! 

W tytule przelewu koniecznie podaj: imię i nazwisko, opłata członkowska za rok (….)

Hologram można odebrać bezpośrednio w oddziale lub pocztą po kontakcie z oddziałem.

Nieopłacenie składki członkowskiej do końca marca może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na hologram, zwłaszcza w sezonie letnim.