Pokazy w Rogowie

Wczoraj, t. 19.09.2014 r., RWR Oddział Końskie brał udział w zajęciach profilaktycznych z Udzielania Pierwszej Pomocy, na festynie w Rogowie. Festyn został zorganizowany przez Sołtysa Rogowa i Zespół Szkół w Rogowie.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie i branie czynnego udziału w pokazie i ćwiczeniach na fantomie.