Ogłoszenie Oddziału w Solinie

Ogłoszenie Oddziału w Solinie

Na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Solinie z siedzibą w Polańczyku z dnia 1 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Solinie z siedzibą w Polańczyku oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lutego 2019 roku sygn. sprawy RZ.XII NS-REJ.KRS/20298/18/338 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Solinie z siedzibą w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk.

Likwidatorem stowarzyszenia został: Bartłomiej Turopolski, ul. Źródlana 1a, 38-600 Lesko.

Czas do składania ewentualnych roszczeń jest do dnia 4 marca 2019 roku.

Likwidator: Bartłomiej Turopolski