Oddział w Solinie uzyskał osobowość prawną

Oddział w Solinie uzyskał osobowość prawną

Niezmiernie jest nam miło i z wielką dumą ogłaszamy, że oddział w Solinie, który jak "bieszczadzki czołg" wstąpił w struktury Naszej Organizacji, uzyskał osobowość prawną.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000713724, z dnia 15 stycznia 2018 r., świadczy o właściwym zaangażowaniu i profesjonalnym podejściu Zarządu Oddziału, na którego czele stoi - Prezes Bartłomiej Turopolski.

Na dzień dzisiejszy oddział w Solinie to druga struktura Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, obok oddziału w Mielcu, na terenie województwa Podkarpackiego z własną osobowością prawną.

Twierdząc jednostkowo - zyskaliśmy kolejnego, silnego "pretendenta" do zdobywania najwyższych laurów.

Wspieramy i życzymy samych sukcesów!!!

ZG