Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

Dnia 7 kwietnia 2018 roku, w Kaliszu, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy RWR. Celem Zjazdu było wprowadzenie zmian w Statucie naszej organizacji oraz dokonanie wyboru nowych władz.

Po wielogodzinnej, owocnej, wspólnej pracy Delegatów reprezentujących Oddziały, członków byłego Zarządu oraz zaproszonych gości, uczestnicy Zjazdu mogli pogratulować nowo wybranym składom: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Czasem organizacje takie jak nasza słyszą zarzuty, że do władz wybierane są osoby starsze, które nazywa się „leśnymi dziadkami”. Jak dalece takie określenie nie dotyczy RWR, niech świadczy fakt, że do naszego Zarządu Głównego weszli:

 • Adam Krawczyk – Prezes (29 lat)
 • Paweł Selucha – Wiceprezes ds. organizacyjnych (31 lat)
 • Łukasz Iskrzycki – Wiceprezes ds. szkoleniowych – (37 lat)
 • Natalia Niewiadomska – Sekretarz (25 lat)
 • Artur Mołdysz – Skarbnik (53 lata)

Podobnie młodą ekipą są przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

  Główna Komisja Rewizyjna
 • Mikołaj Antowski – Przewodniczący
 • Sebastian Bianek
 • Dawid Kmiecik
  Sąd Honorowy
 • Sławomir Kitlas – Przewodniczący
 • Artur Durlej
 • Bartosz Kaczmarek