Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zaadresowany jest do wszystkich osób działających lub chcących podjąć służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.


Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy(Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.). Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, a w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Celem kursu jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zadaniem instruktorów kursu jest również ukształtowanie u kursantów właściwej postawy etycznej oraz poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.


Kurs w wymiarze 66 godzin obejmuje 25 godzin wykładów41 godzin zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym lub popołudniowym na terenie całego kraju.


Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt na szkolenia@rwr.pl lub wypełnienie poniższego formularza.

Najbliższy termin:

19.11.2018 Wrocław