Inne kwalifikacje

Inne kwalifikacje


RWR proponuje udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, w zakresie:

Aspektów psychologicznych pracy ratownika
Technik obserwacji obszarów wodnych
Organizacji pracy zespołu ratowniczego, z uwzględnieniem specyfiki akwenu
Współpracy podmiotów wykonujących ratownictwo wodne z administracją publiczną, w tym finansowania zadań z tego zakresu
Prowadzenia działalności profilaktycznej w ratownictwie wodnym
Udzielania pierwszej pomocy
Organizacji i bezpieczeństwa spływów kajakowych
Działań ratowniczych w wodach szybkopłynących i rzekach o górskim charakterze
Ogólnych zasad płetwonurkowania i prowadzenia akcji poszukiwawczych
Ratownictwa w przypadku załamania się lodu
Wykorzystywania łodzi z napędem mechanicznym (silnikiem małej mocy)

Wymienione szkolenia trwają od 6 do 12 godzin,
a ich koszty zależne są od liczby uczestników. 

W kwestiach związanych ze szkoleniami prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@rwr.pl