Zgorzelec

Oddział RWR w Zgorzelec
Maratońska 2
59-900 Zgorzelec
Rafał Konopski
Prezes
rafal.konopski@rwr.pl
+48 791 972 910
Anna Kosicka
Wiceprezes
+48 609 832 122
Artur Wilgocki
Sekretarz
Zenon Wilgocki
Skarbnik
Arkadiusz Skórsk
Członek Zarządu