Kierownik Drużyny: Paweł Morski
email2: druzyna-szkoleniowa@wroclaw.rwr.pl
+48 668 717 102