Kierownik Drużyny: Michał Zwierzchowski
email2: druzyna-wysokosciowa@wroclaw.rwr.pl
+48 603 709 260

Drużyna Ratownictwa Wysokościowego RWR Wrocław jest bezpośrednią kontynuacją Sekcji Wysokościowej Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR. Podczas powodzi w latach 1997 i 2010 pływaliśmy łodziami między zalanymi budynkami na terenie Wrocławia oraz docieraliśmy z pomocą do odciętych przez wodę miejscowości ościennych. Nasza praca polegała na dostarczaniu ubrań, żywności oraz lekarstw, niesieniu pomocy z sytuacjach nagłych dla mieszkańców odciętych przez wodę. W uzasadnionych przypadkach pomagaliśmy w ewakuacji ludności z zalanych terenów. Wysoka woda uniemożliwiała w trakcie ewakuacji na korzystanie z klatek schodowych działania prowadzone były z dachów domostw i z wyższych kondygnacji budynków. Wtedy też zauważyliśmy potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji wspinaczkowych. Z biegiem czasu stworzyliśmy Sekcję Wysokościową GO, a po założeniu Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu powołaliśmy do życia Naszą Drużynę. 

W skład Drużyny wchodzą głównie pasjonaci wspinaczki i alpinistyki, w tym osoby mające uprawnienia do prac na wysokościach. Współpracujemy
z ratownikami z Karkonoskiej Grupy GOPR, pod których okiem cyklicznie rozwijamy umiejętności w zakresie technik linowych.

W związku z terenem naszego działania, specjalizujemy się w technikach ewakuacji z mostów, wysokiego brzegu, głównie z wykorzystaniem budowli hydrotechnicznych Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Wszystkich chętnych, chcących przeżyć przygodę oraz zdobyć szerokie umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego serdecznie zapraszamy!.