Kierownik Drużyny: Paweł Gawłowski
email2: druzyna-medyczna@wroclaw.rwr.pl
+48 501 219 291