Sieradz

Oddział RWR w Sieradzu
Oksińskiego 29A
98-200 Sieradz
Witold Gotkowicz
Prezes
witold.gotkowicz@rwr.pl
508 341 407
Kamil Olszewski
Wiceprezes ds. organizacyjnych
Oskar Bajor
Wiceprezes ds. szkoleniowych
Łukasz Adrian
Sekretarz
Radosław Urbaniak
Skarbnik