Olsztyn

Oddział RWR w Olsztynie
NIP: 7393885506
Regon: 36448020000000
Iwaszkiewicza 26/26
10-089 Olsztyn
695 975 538

Facebook: https://www.facebook.com/rwrolsztyn/

Adam Krawczyk
Prezes
adam.krawczyk@rwr.pl
695 975 538
Paweł Szwed
Wiceprezes ds. organizacyjnych
Piotr Szuman
Wiceprezes ds. szkoleniowych
Marek Tuszyński
Sekretarz
Michał Nawrotek
Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Łukasz Dąbkowski
Przewodniczący Komisji
Artur Mołdysz
Członek Komisji
Adrianna Mołdysz
Członkini Komisji

Sąd koleżeński:

Sebastian Marchwiński
Przewodniczący Sądu
Piotr Dąbkowski
Członek Sądu
Jadwiga Grabania
Członek Sądu