Końskie

NIP: 6581982461
Regon: 260769727
KRS: 0000501036
Mieszka I 7/24
26-200 Końskie
42 2030 0045 1110 0000 0381 9500
693 092 900
Maciej Kiełbowski
Prezes
maciej.kielbowski@rwr.pl
Grzegorz Bąk
Wiceprezes
Anna Siemieniec
Wiceprezes
Łukasz Ziółkowski
Sekretarz
Norbert Kacprzak
Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Jan Sroka
Przewodniczący Komisji
Łukasz Żychliński
Członek Komisji
Sławomir Grzegorczyk
Członek Komisji

Sąd koleżeński:

Milena Zapała
Przewodnicząca Sądu
Tomasz Bernas
Członek Sądu
Fabian Mączka
Członek Sądu