Gliwice

Oddział RWR w Gliwicach
601 599 009
Ksawery Wasilewski
Prezes
ksawery.wasilewski@rwr.pl
601 599 009
Maciej Mączyński
Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Arkadiusz Baranowski
Wiceprezes ds. Szkoleń
Rafał Sikorski
Sekretarz
Tomasz Nagorko
Skarbnik