Udział w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych był świetną okazją do poznania ludzi i organizacji działających społecznie. Podczas tego wydarzenia Oddział RWR we Wrocławiu podjął współpracę z Parlamentem Młodzieży Wrocławia.

Podpisaliśmy umowę z Prezesem Parlamentu Młodzieży Wrocławia na realizację projektu miejskiego, dotyczącego pogadanek o bezpieczeństwie nad wodą. Pogadanki będą realizowane we wrocławskich szkołach; będą w nich uczestniczyć także przewodnicy psów ratowniczych wraz ze swoimi pupilami. Projekt jest objęty patronatem Rady Miasta Wrocławia.