Podstawowe Informacje

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę podać ulicę, kod i miasto np. Al. J. Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn

Proszę wpisać poprawny numer PESEL

Nieprawidłowe dane

Wpisz numer telefonu

proszę wpisać poprawny adres email

Nieprawidłowe dane

Formularz jest oficjalnym wnioskiem o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych RWR w Kaliszu. Formularz wraz z załącznikami stanowi jednoczesne zobowiązanie do przestrzegania prawa wewnętrznego RWR, w tym w szczególności: wynikających z zapisów Statutu, regulaminów, uchwał oraz innych decyzji władz centralnych i terenowych organizacji.

Patenty i uprawnienia

dodajemy w postaci skanu w jpg, png lub pdf

Nieprawidłowe dane

Dodaj skan uprawnień

Dodaj skan uprawnień

Dodaj skan uprawnień

Dodatkowe Informacje

Nieprawidłowe dane

Wprowadź poprawną datę

Wprowadź poprawną datę

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane