Drużyna Kalisz

Konferencja Naukowa w Kaliszu

Konferencja Naukowa w Kaliszu

Uprzejmie zapraszamy - jako współorganizator - do udziału (czynnego lub biernego) w planowanym wydarzeniu naukowym pt. Bezpieczeństwo i Ratownictwo, Wodne, Lądowe i Powietrzne.
Termin 11-12 maja 2017 roku.
Wszelkie informacje TUTAJ. Profil FB Konferencji.

Jesteśmy przekonani, że to spotkanie będzie bardzo cennym doświadczeniem z uwagi na zawartość merytoryczną, imprezy towarzyszące (planowane są wystawy i prezentacje wielu firm, instytucji i organizacji) oraz możliwość nawiązania owocnych, korzystnych kontaktów. 
Zapraszamy także potencjalnych partnerów, do zaprezentowania swoich dokonań, produktów czy usług - na naszej konferencji.
Kontakt z Organizatorem z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu:
dr Iwona Michniewicz: tel. 781 71 71 71 (przewodnicząca Komitetu organizacyjnego)


Informacja dla ratowników medycznych i lekarzy:

Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji, ratownicy medyczni mogą uzyskać nawet 29 punktów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 775) za następujące formy uczestnictwa:
1. Artykuł - 15 pkt. (publikacja po pozytywnych recenzjach)
2. Referat - 5 pkt. (wygłoszenie w czasie konferencji)
3. Plakat - 5 pkt. (prezentacja w sesji plakatowej)
4. Udział w dwudniowej konferencji - 4 pkt.


Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji, lekarze mogą uzyskać nawet 40 punktów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, poz. 2326) za następujące formy uczestnictwa:
1. Artykuł - 10 pkt. (publikacja po pozytywnych recenzjach)
2. Referat - 10 pkt. (wygłoszenie w czasie konferencji)
3. Plakat - 10 pkt. (prezentacja w sesji plakatowej)
4. Udział w dwudniowej konferencji - 10 pkt.

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura