NIP: 6581982461
Regon: 260769727
KRS: 0000501036
Wschodnia 12
26-200 Końskie
42 2030 0045 1110 0000 0381 9500
722 147 957
Mariusz Mączka
Prezes
mariusz.maczka@rwr.pl
601 599 009
Stanisław Sorbian
Wiceprezes ds. organizacyjnych
Dariusz Jedynak
Wiceprezes ds. szkoleniowych
Maciej Kiełbowski
Sekretarz
maciej.kielbowski@rwr.pl
Krzysztof Śliwak
Skarbnik