PRACA JAKO RATOWNIK WODNY – WYMAGANIA I KOSZTY

W odpowiedzi na bardzo często zadawane pytanie:
"JAK ZOSTAĆ RATOWNIKIEM WODNYM?" oraz
"JAKIE SĄ TEGO KOSZTY?"
Postanowiliśmy "uprościć" tekst ustawy wraz z orientacyjnym kosztorysem.
.
W myśl Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z dnia 18 sierpnia 2011 roku, (Dz.U. Nr 208, poz. 1240, art. 2 ust. 5) RATOWNIK WODNY to osoba, spełniająca ŁĄCZNIE następujące wymagania:
.
.
1. Posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,

(Szkolenie Ratowników Wodnych - co najmniej 63h) -
Koszt: 800zł-1400zł (bez dofinansowania) /ważne dożywotnio.
.
2. Posiadająca inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (prawo jazdy też się liczy) -
Koszt: 100zł-2000zł /ważne dożywotnio.
.
3. KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (w tym ukończone 18lat) - szczegóły w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) -
Koszt: 600zł-800zł / Plus co 3 lata Recertyfikacja: 250zł-350zł.
.
4. Jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu (Opłacone Składki) -
Koszt: 50zł rocznie.
.
.
.
A PONADTO: Chcąc legalnie pracować w Polsce jako Ratownik Wodny należy posiadać:
1. Książeczkę sanitarno-epidemiologiczna -
(~50zł /ważne 5 lat)
2. Zaświadczenie od Lekarza Medycyny Pracy -
(~50zł /ważne 3 lata)
3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej -
(różne warianty: od 12zł do 78zł /rocznie)

.
.
PODSUMOWANIE KOSZTÓW (ŁĄCZNIE WSZYSTKO) –

Koszty są orientacyjne bez uwzględnienia jakichkolwiek dofinansowań:
- Jednorazowo: 1500zł-4200zł
- PLUS średnio rocznie: 172zł-271zł

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wsparcie techniczne JJManufaktura