RATOWNICTWO WODNE. Podstawy edukacji

Polecamy książkę - ratownikom i instruktorom ratownictwa, trenerom i instruktorom pływania, wykładowcom, nauczycielom, kierownikom pływalni, studentom poszukującym publikacji do pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej a także każdemu, kto jakkolwiek zajmuje się bezpieczeństwem wodnym. Materiał zawiera prawie 300 stron, bogatą literaturę (ponad 170 źródeł) i bardzo przystępną treść wzbogaconą niemal dwustu rycinami.
Kompletne kompendium wiedzy z zakresu ratownictwa, począwszy od historii, przez wyjaśnienie wielu wątpliwości prawnych, zestawienie ważnych aktów prawnych wraz z komentarzem autorskim i eksperckim, omówiony sprzęt ratowniczy i pomocniczy, techniki jego użycia i wiele, wiele więcej. 

Koszt 1 egz. 56 zł. + koszt przesłania 10 zł.

Liczba egzemplarzy ograniczona

Zamówienia: biuro@rwr.pl lub biuro@krsir.pl, tel. 781 71 71 71

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wsparcie techniczne JJManufaktura