Zmiany po zebraniu Zarządu Głównego

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Głównego RWR, uprzejmie informuję, że dnia 8 kwietnia 2016 roku, podczas Zebrania ZG RWR, podjęte zostały istotne decyzje w kilku kwestiach. Najważniejszą z nich jest korekta Regulaminu tworzenia, działania i rozwiązywania jednostek terenowych (oddziałów) Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (nowe brzmienie Regulaminu zostało przekazane do wszystkich jednostek). 
Zarząd postanowił także wycofać się z dalszej współpracy z Oddziałem w Świnoujściu. Wielce prawdopodobne jest wykreślenie z ewidencji także innych jednostek terenowych, które z różnych względów nie wykazują zaangażowania w działalność statutową RWR. Chcielibyśmy, aby nasza organizacja była aktywną, "żywą" i silną strukturą skupiającą osoby zaangażowane i oddane ratownictwu.  
Poza wymienionymi wyżej, podczas zebrania podjęte zostały uchwały:
w sprawie rezygnacji z dalszego redagowania kwartalnika Life and Movement, 
w sprawie nawiązania współpracy z Krajową Radą Sportu i Ratownictwa
w prawie upoważnienia przedstawicieli Oddziału w Myślenicach i Nowym Sączu do reprezentowania RWR
w sprawie rezygnacji Pawła Zimnocha z funkcji sekretarza

Prezes RWR

Michał Guzik

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wsparcie techniczne JJManufaktura