Podsumowanie Krajowego Zjazdu RWR

W dniu 25 listopada 2017 r. odbył się Krajowy Zjazd Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, drugi raz z rzędu na terenie Przedszkola „Delfinek” w Sulejówku (obok Warszawy).

Na „Zjazd” przyjechały najważniejsze osoby z kręgów ratowniczych, reprezentujące Oddziały RWR (Gliwice, Końskie, Kutno, Mielec, Myślenice, Olsztyn, Poznań, Solina, Tarnów, Warszawa, Włocławek, Wolsztyn) oraz honorowi goście, w składzie: dr Iwona i dr Romuald Michniewiczowie, którzy omówili najważniejsze procesy zachodzące w polskim ratownictwie. Dodatkowo zaproszono Głównego Informatyka RWR – Jakuba Jurkiewicza, w celu przedstawienia prezentacji dotyczącej obsługi strony internetowej i lepszych alternatyw komunikacyjnych. Przewodniczącym zebrania był Prezes RWR – Michał Guzik. Krajowy Zjazd został zwołany w celach sprawozdawczych:

Sprawozdanie z działalności przedstawili członkowie Zarządu Głównego:

  • finansowe – wiceprezes do spraw organizacyjnych – Adam Krawczyk,
  • merytoryczne – wiceprezes do spraw szkoleniowych – Damian Wysocki.

W następnej kolejności przedstawiciele Oddziałów złożyli sprawozdania finansowe i merytoryczne, z działalności na własnych terenach. Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Krajowy Zjazd. Plany Zarządu Głównego na przyszły rok przedstawił Prezes Michał Guzik. Na zakończenie spotkania Szanowna Pani Prezes RWR, dr Iwona Michniewicz, omówiła wiele ważnych spraw dotyczących funkcjonowania organizacji na tle ogólnopolskim i podkreśliła, że w głównie powinniśmy zając się analizą zagrożeń na swoich terenach, szczególnie wymaganej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyjątkowym urokiem całego Zjazdu była wspólna integracja, mająca na celu ocieplenie i wzmocnienie wewnętrznych więzi między-oddziałowych. Najpierw została zorganizowana wieczorna wycieczka po Warszawie, bajecznym autokarem, którym dowodził ‘driver’ Marcin Althamer, a następnie wspólna kolacja i wieczorek w „Zajazd Pod Dębem” Dębe Wielkie.

Krajowy Zjazd RWR udowodnił Nam wszystkim, że nie tylko jesteśmy największą wodną strukturą ratowniczą o zasięgu krajowym, ale również jedną wielką rodziną.

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wsparcie techniczne JJManufaktura